SFS 2018:1922 Lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material

SFS2018-1922.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:APRXDX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:QNTPTR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>elektroniskt material </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2012:492) om plikt-<br/>exemplar av elektroniskt material ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b> Av elektroniskt material som har gjorts tillg�ngligt f�r allm�nheten h�r <br/>i landet genom �verf�ring via n�tverk ska ett pliktexemplar l�mnas till <br/>Kungl. biblioteket inom tre m�nader fr�n tillg�ngligg�randet. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Skyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller dock bara om <br/>1. tillg�ngligg�randet har haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 3 eller 4 �</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag f�r n�r informationen tillhanda-<br/>h�llits allm�nheten av n�gon med utgivningsbevis f�r verksamheten enligt <br/>1 kap. 5 � samma lag, eller </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. ett f�retag som yrkesm�ssigt l�ter framst�lla elektroniskt material eller</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">andra yttranden har l�tit framst�lla det elektroniska materialet och till-<br/>g�ngligg�randet har skett p� det s�tt som avses i 1 kap. 4 � f�rsta stycket 2 <br/>yttrandefrihetsgrundlagen av framst�llaren eller av ett f�retag f�r yrkes-<br/>m�ssigt tillhandah�llande av elektroniskt material eller andra yttranden. </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HELENE HELLMARK KNUTSSON </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1922 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av

elektroniskt material

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 3 � lagen (2012:492) om plikt-
exemplar av elektroniskt material ska ha f�ljande lydelse.

3 � Av elektroniskt material som har gjorts tillg�ngligt f�r allm�nheten h�r
i landet genom �verf�ring via n�tverk ska ett pliktexemplar l�mnas till
Kungl. biblioteket inom tre m�nader fr�n tillg�ngligg�randet.

Skyldigheten enligt f�rsta stycket g�ller dock bara om
1. tillg�ngligg�randet har haft grundlagsskydd enligt 1 kap. 3 eller 4 �

yttrandefrihetsgrundlagen, med undantag f�r n�r informationen tillhanda-
h�llits allm�nheten av n�gon med utgivningsbevis f�r verksamheten enligt
1 kap. 5 � samma lag, eller

2. ett f�retag som yrkesm�ssigt l�ter framst�lla elektroniskt material eller

andra yttranden har l�tit framst�lla det elektroniska materialet och till-
g�ngligg�randet har skett p� det s�tt som avses i 1 kap. 4 � f�rsta stycket 2
yttrandefrihetsgrundlagen av framst�llaren eller av ett f�retag f�r yrkes-
m�ssigt tillhandah�llande av elektroniskt material eller andra yttranden.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.

SFS 2018:

1922

Publicerad
den

30 november 2018

;