SFS 2018:1923 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS2018-1923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.