SFS 2018:1925 Förordning om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

SFS2018-1925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1988:377) om statliga

myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl.

biblioteket och riksdagsbiblioteket

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1988:377) om statliga
myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och
riksdagsbiblioteket samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om statliga myndigheters skyldighet att leverera

skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket
1 §
Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift som
avses i 1 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:

1925

Publicerad
den

30 november 2018