SFS 2018:1925 Förordning om ändring i förordningen (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket

SFS2018-1925.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:WKMQYA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:BHWUQQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1988:377) om statliga </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>biblioteket och riksdagsbiblioteket </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1988:377) om statliga <br/>myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och <br/>riksdagsbiblioteket samt 1 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>F�rordning om statliga myndigheters skyldighet att leverera </b></p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket <br/>1 �</b> Med skrift f�rst�s i denna f�rordning tryckt skrift och annan skrift som <br/>avses i 1 kap. 2 � tryckfrihetsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HELENE HELLMARK KNUTSSON </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>1925 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1988:377) om statliga

myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl.

biblioteket och riksdagsbiblioteket

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver att rubriken till f�rordningen (1988:377) om statliga
myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och
riksdagsbiblioteket samt 1 � ska ha f�ljande lydelse.

F�rordning om statliga myndigheters skyldighet att leverera

skrifter till Kungl. biblioteket och Riksdagsbiblioteket
1 �
Med skrift f�rst�s i denna f�rordning tryckt skrift och annan skrift som
avses i 1 kap. 2 � tryckfrihetsf�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:

1925

Publicerad
den

30 november 2018

;