SFS 2018:1926 Förordning om ändring i arkivförordningen (1991:446)

SFS2018-1926.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:FTEKGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:VWBHWI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i arkivf�rordningen (1991:446) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 3 � arkivf�rordningen (1991:446) ska ha f�ljande <br/>lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b> Sedan ett �rende hos en myndighet har slutbehandlats ska de allm�nna <br/>handlingarna i �rendet arkiveras. I samband med det ska myndigheten pr�va <br/>i vilken omfattning s�dana handlingar som avses i 2 kap. 12 � tryckfrihets-<br/>f�rordningen ska tas om hand f�r arkivering. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Allm�nna handlingar som inte h�r till ett �rende ska arkiveras s� snart de </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">har justerats av myndigheten eller f�rdigst�llts p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om diarier och journaler samt register och f�rteckningar som f�rs </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">fortl�pande ska varje inf�rd anteckning anses arkiverad i och med att den <br/>har gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Riksarkivet f�r meddela ytterligare f�reskrifter om n�r en handling ska </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anses vara arkiverad. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">KAROLINA SKOG </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1926 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i arkivf�rordningen (1991:446)

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver att 3 � arkivf�rordningen (1991:446) ska ha f�ljande
lydelse.

3 � Sedan ett �rende hos en myndighet har slutbehandlats ska de allm�nna
handlingarna i �rendet arkiveras. I samband med det ska myndigheten pr�va
i vilken omfattning s�dana handlingar som avses i 2 kap. 12 � tryckfrihets-
f�rordningen ska tas om hand f�r arkivering.

Allm�nna handlingar som inte h�r till ett �rende ska arkiveras s� snart de

har justerats av myndigheten eller f�rdigst�llts p� annat s�tt.

I fr�ga om diarier och journaler samt register och f�rteckningar som f�rs

fortl�pande ska varje inf�rd anteckning anses arkiverad i och med att den
har gjorts.

Riksarkivet f�r meddela ytterligare f�reskrifter om n�r en handling ska

anses vara arkiverad.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

SFS 2018:

1926

Publicerad
den

30 november 2018

;