SFS 2018:1928 Förordning om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden

SFS2018-1928.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:916) om avgifter i vissa

yttrandefrihetsärenden

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:916) om avgifter i vissa
yttrandefrihetsärenden ska ha följande lydelse.

1 §1 Den som hos Myndigheten för press, radio och tv ansöker om
utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen,
bevis om ändrat namn på sådan verksamhet, bevis om ändrade tekniska
förutsättningar för verksamheten eller bevis om ändrad ort som överföringar
i sådan verksamhet utgår från, ska betala en avgift på 2 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:620.

SFS 2018:

1928

Publicerad
den

30 november 2018