SFS 2018:1931 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2018-1931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2018:1931

Publicerad
den

30 november 2018

background image

2

SFS

2018:1931

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Migrationsverket

Migrationsverkets
författningssamling

MIGRFS

Myndigheten för
digital förvaltning

Myndigheten för
digital förvaltnings
författningssamling

MDFFS

Myndigheten för
press, radio och tv

Myndigheten för
press, radio och
tv:s författnings-
samling

MPRTFS

2 Senaste lydelse 2018:1477.