SFS 2018:1936 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-1936.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:VKEWVY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FMCEFE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 41 kap. 1 � offentlighets- och <br/>sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>41 kap. <br/>1 �</b>2 F�r uppgift om vad som har f�rekommit vid sammantr�de med <br/>riksdagens kammare till�mpas sekretessbest�mmelserna i denna lag endast <br/>om sammantr�det har h�llits inom st�ngda d�rrar. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r uppgift som har tagits in i kammarens protokoll g�ller sekretess enligt </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. F�r uppgift i annat riksdagens <br/>protokoll eller beslut till�mpas endast best�mmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 � <br/>och, n�r det g�ller yttranden som nedtecknats vid regeringens samr�d med <br/>EU-n�mnden enligt till�ggsbest�mmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap. <br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Andreas Krantz <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2014:806. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1936 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 30 november 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utf�rdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 41 kap. 1 � offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) ska ha f�ljande lydelse.

41 kap.
1 �
2 F�r uppgift om vad som har f�rekommit vid sammantr�de med
riksdagens kammare till�mpas sekretessbest�mmelserna i denna lag endast
om sammantr�det har h�llits inom st�ngda d�rrar.

F�r uppgift som har tagits in i kammarens protokoll g�ller sekretess enligt

denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. F�r uppgift i annat riksdagens
protokoll eller beslut till�mpas endast best�mmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 �
och, n�r det g�ller yttranden som nedtecknats vid regeringens samr�d med
EU-n�mnden enligt till�ggsbest�mmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap.
denna lag.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.

2 Senaste lydelse 2014:806.

SFS 2018:

1936

Publicerad
den

30 november 2018

;