SFS 2018:1943 Förordning om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

SFS2018-1943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:OMCMOQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:YJAUYW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:27px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;font-family:QWDQHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:19px;font-family:WEYFOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om Kustbevakningens behandling av personuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>inom brottsdatalagens omr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>1 �</b> I denna f�rordning finns kompletterande f�reskrifter till lagen <br/>(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom <br/>brottsdatalagens omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>S�kning <br/>2 �</b> Vid s�kning enligt 3 kap. 4 � lagen (2018:1695) om Kustbevakningens <br/>behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de f�r uppgifter <br/>som visar att den s�kta personen tidigare har varit misst�nkt f�r ett visst brott <br/>inte tas fram om en domstol, genom ett avg�rande som har f�tt laga kraft, </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19">1. har ogillat �talet,<br/>2. meddelat frik�nnande dom, eller<br/>3. avskrivit m�let sedan �talet lagts ner.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>3 �</b> Kustbevakningen ska l�pande f�ra en f�rteckning �ver de tj�nstem�n <br/>som avses i 3 kap. 5 � andra stycket lagen (2018:1695) om Kustbevak-<br/>ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Direkt�tkomst <br/>4 �</b> Kustbevakningen f�r st�lla villkor i fr�ga om beh�righet och s�kerhet <br/>f�r att myndigheten ska medge direkt�tkomst enligt 3 kap. 6 � lagen <br/>(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom <br/>brottsdatalagens omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Direkt�tkomst f�r inte medges innan Kustbevakningen har f�rs�krat sig </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven p� beh�righet och <br/>s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>L�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas <br/></b><i>Digital arkivering <br/></i><b>5 �</b> N�r uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas s� att <br/>de inte kan behandlas f�r att utf�ra en uppgift som anges i 2 kap. 1 � lagen <br/>(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom <br/>brottsdatalagens omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2018:1943 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft18"> 3 december 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2018:1943 </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><i>Fortsatt behandling av vissa personuppgifter <br/></i><b>6 �</b> I 710 �� f�reskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brotts-<br/>anm�lningar och avslutade f�runders�kningar f�r behandlas f�r �ndam�l <br/>som omfattas av till�mpningsomr�det f�r lagen (2018:1695) om Kustbevak-<br/>ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de, trots <br/>att den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 �� samma lag har l�pt ut. Detsamma <br/>g�ller personuppgifter i andra utredningar som handl�ggs enligt 23 kap. <br/>r�tteg�ngsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r personuppgifter f�r behandlas enligt 710 �� f�r dessutom f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter behandlas: </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">1. �rendenummer eller liknande referensuppgifter,<br/>2. brottskoder, och<br/>3. uppgifter om omst�ndigheterna kring brottet.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>7 �</b> Uppgifter om den d�mde i en f�runders�kning som har lett till f�llande <br/>dom f�r behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 � f�rsta stycket lagen <br/>(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom <br/>brottsdatalagens omr�de har l�pt ut, om behandlingen av s�rskilda sk�l �r <br/>n�dv�ndig f�r att finna samband mellan olika brott eller mellan t�nkbara <br/>g�rningsm�n. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Behandlingen ska dock upph�ra senast i samband med att uppgifterna om </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">den d�mde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om <br/>belastningsregister. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b> Uppgifter om en person som har varit misst�nkt i en f�runders�kning <br/>som har lagts ner eller avslutats p� annat s�tt �n genom �tal, f�r i ett enskilt <br/>fall behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att kunna lagf�ra personen trots att <br/>den tid som anges i 4 kap. 4 � andra stycket lagen (2018:1695) om Kust-<br/>bevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de <br/>har l�pt ut. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Behandlingen ska dock upph�ra senast d� �tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">brottet. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>9 �</b> Om uppgifter om egendom som har varit f�rem�l f�r brott finns i en <br/>f�runders�kning eller i en brottsanm�lan, f�r uppgifterna behandlas trots att <br/>den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 �� lagen (2018:1695) om Kustbevak-<br/>ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de har <br/>l�pt ut, om behandlingen av s�rskilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att kunna �ter-<br/>st�lla egendomen till r�tt �gare eller f�r att kunna sp�ra f�rem�lets anv�nd-<br/>ning vid n�got annat brott eller brottslig verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:875px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Behandlingen av personuppgifter som g�ller s�dan egendom ska dock </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">upph�ra n�r den inte l�ngre �r n�dv�ndig f�r n�got av de �ndam�l som anges <br/>i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>10 �</b> Uppgifter om att en person varit efters�kt som f�rsvunnen f�r inte <br/>behandlas l�ngre �n tre m�nader efter det att personen har antr�ffats. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>R�tt att meddela f�reskrifter <br/>11 �</b> Riksarkivet f�r, efter att ha gett Kustbevakningen tillf�lle att yttra sig, <br/>meddela f�reskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 � f�rsta <br/>stycket och 79 �� lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av <br/>personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de f�r behandlas under l�ngre </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:710px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> 2018:1943 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">tid f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse och vetenskapliga, statistiska eller <br/>historiska �ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:114px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft34">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.<br/>2. Genom f�rordningen upph�vs kustbevakningsdataf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">(2012:146). </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande vid s�dan behandling</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft34">av personuppgifter som inte utf�rs i syfte att f�rebygga, f�rhindra eller upp-<br/>t�cka brottslig verksamhet eller uppr�tth�lla allm�n ordning och s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft34">Ulrika S�derqvist <br/>(Justitiedepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om Kustbevakningens behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens omr�de

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � I denna f�rordning finns kompletterande f�reskrifter till lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens omr�de.

S�kning
2 �
Vid s�kning enligt 3 kap. 4 � lagen (2018:1695) om Kustbevakningens
behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de f�r uppgifter
som visar att den s�kta personen tidigare har varit misst�nkt f�r ett visst brott
inte tas fram om en domstol, genom ett avg�rande som har f�tt laga kraft,

1. har ogillat �talet,
2. meddelat frik�nnande dom, eller
3. avskrivit m�let sedan �talet lagts ner.

3 � Kustbevakningen ska l�pande f�ra en f�rteckning �ver de tj�nstem�n
som avses i 3 kap. 5 � andra stycket lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de.

Direkt�tkomst
4 �
Kustbevakningen f�r st�lla villkor i fr�ga om beh�righet och s�kerhet
f�r att myndigheten ska medge direkt�tkomst enligt 3 kap. 6 � lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens omr�de.

Direkt�tkomst f�r inte medges innan Kustbevakningen har f�rs�krat sig

om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven p� beh�righet och
s�kerhet.

L�ngsta tid som personuppgifter f�r behandlas
Digital arkivering
5 � N�r uppgifter och handlingar arkiveras digitalt ska de avskiljas s� att
de inte kan behandlas f�r att utf�ra en uppgift som anges i 2 kap. 1 � lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens omr�de.

SFS

2018:1943

Publicerad
den

3 december 2018

background image

2

SFS

2018:1943

Fortsatt behandling av vissa personuppgifter
6 � I 710 �� f�reskrivs att vissa kategorier av personuppgifter i brotts-
anm�lningar och avslutade f�runders�kningar f�r behandlas f�r �ndam�l
som omfattas av till�mpningsomr�det f�r lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de, trots
att den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 �� samma lag har l�pt ut. Detsamma
g�ller personuppgifter i andra utredningar som handl�ggs enligt 23 kap.
r�tteg�ngsbalken.

N�r personuppgifter f�r behandlas enligt 710 �� f�r dessutom f�ljande

uppgifter behandlas:

1. �rendenummer eller liknande referensuppgifter,
2. brottskoder, och
3. uppgifter om omst�ndigheterna kring brottet.

7 � Uppgifter om den d�mde i en f�runders�kning som har lett till f�llande
dom f�r behandlas trots att den tid som anges i 4 kap. 4 � f�rsta stycket lagen
(2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom
brottsdatalagens omr�de har l�pt ut, om behandlingen av s�rskilda sk�l �r
n�dv�ndig f�r att finna samband mellan olika brott eller mellan t�nkbara
g�rningsm�n.

Behandlingen ska dock upph�ra senast i samband med att uppgifterna om

den d�mde tas bort ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.

8 � Uppgifter om en person som har varit misst�nkt i en f�runders�kning
som har lagts ner eller avslutats p� annat s�tt �n genom �tal, f�r i ett enskilt
fall behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att kunna lagf�ra personen trots att
den tid som anges i 4 kap. 4 � andra stycket lagen (2018:1695) om Kust-
bevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de
har l�pt ut.

Behandlingen ska dock upph�ra senast d� �tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r

brottet.

9 � Om uppgifter om egendom som har varit f�rem�l f�r brott finns i en
f�runders�kning eller i en brottsanm�lan, f�r uppgifterna behandlas trots att
den tid som anges i 4 kap. 3 och 4 �� lagen (2018:1695) om Kustbevak-
ningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de har
l�pt ut, om behandlingen av s�rskilda sk�l �r n�dv�ndig f�r att kunna �ter-
st�lla egendomen till r�tt �gare eller f�r att kunna sp�ra f�rem�lets anv�nd-
ning vid n�got annat brott eller brottslig verksamhet.

Behandlingen av personuppgifter som g�ller s�dan egendom ska dock

upph�ra n�r den inte l�ngre �r n�dv�ndig f�r n�got av de �ndam�l som anges
i f�rsta stycket.

10 � Uppgifter om att en person varit efters�kt som f�rsvunnen f�r inte
behandlas l�ngre �n tre m�nader efter det att personen har antr�ffats.

R�tt att meddela f�reskrifter
11 �
Riksarkivet f�r, efter att ha gett Kustbevakningen tillf�lle att yttra sig,
meddela f�reskrifter om att personuppgifter som avses i 4 kap. 2 � f�rsta
stycket och 79 �� lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av
personuppgifter inom brottsdatalagens omr�de f�r behandlas under l�ngre

background image

3

SFS

2018:1943

tid f�r arkiv�ndam�l av allm�nt intresse och vetenskapliga, statistiska eller
historiska �ndam�l.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom f�rordningen upph�vs kustbevakningsdataf�rordningen

(2012:146).

3. Den upph�vda f�rordningen g�ller dock fortfarande vid s�dan behandling

av personuppgifter som inte utf�rs i syfte att f�rebygga, f�rhindra eller upp-
t�cka brottslig verksamhet eller uppr�tth�lla allm�n ordning och s�kerhet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika S�derqvist
(Justitiedepartementet)

;