SFS 2018:1947 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS2018-1947.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:AVWTTD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:KSUBDJ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:1103) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r S�kerhetspolisen </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 22 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2014:1103) med instruktion <br/>f�r S�kerhetspolisen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 �</b> I 6 � polislagen (1984:387) finns grundl�ggande best�mmelser om <br/>S�kerhetspolisens samarbete med andra myndigheter och organ. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kerhetspolisen ska l�mna tekniskt bitr�de till Ekobrottsmyndigheten, </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">�klagarmyndigheten och Tullverket i den utstr�ckning som myndigheterna <br/>kommer �verens om. </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Ulrika S�derqvist <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2018:1947 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 3 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:1103) med instruktion

f�r S�kerhetspolisen

Utf�rdad den 22 november 2018

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2014:1103) med instruktion
f�r S�kerhetspolisen ska ha f�ljande lydelse.

10 � I 6 � polislagen (1984:387) finns grundl�ggande best�mmelser om
S�kerhetspolisens samarbete med andra myndigheter och organ.

S�kerhetspolisen ska l�mna tekniskt bitr�de till Ekobrottsmyndigheten,

�klagarmyndigheten och Tullverket i den utstr�ckning som myndigheterna
kommer �verens om.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika S�derqvist
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1947

Publicerad
den

3 december 2018

;