SFS 2018:1948 Förordning om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS2018-1948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2014:1103) med instruktion

för Säkerhetspolisen

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2014:1103) med instruktion
för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse.

18 § Säkerhetspolisen ska ge Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
det stöd som anges i 11 § förordningen (2007:1141) med instruktion för
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1948

Publicerad
den

3 december 2018