SFS 2018:1950 Förordning om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

SFS2018-1950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.