SFS 2018:1950 Förordning om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet

SFS2018-1950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:476) om behandling av

personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums

uppdragsverksamhet

Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2015:476) om behandling av
personuppgifter i Nationellt forensiskt centrums uppdragsverksamhet ska ha
följande lydelse.

1 § Denna förordning gäller vid helt eller delvis automatiserad behandling
av personuppgifter vid undersökningar som Nationellt forensiskt centrum i
Polismyndigheten utför på uppdrag av andra än de myndigheter eller organ
som anges i 6 kap. 1 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-
uppgifter inom brottsdatalagens område.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:1950

Publicerad
den

3 december 2018