SFS 2018:1952 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

SFS2018-1952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:WIJSDG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:GKMVNM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i socialf�rs�kringsbalken </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 4 och 5 �� och 13 kap. 31 a � <br/>socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>11 kap. <br/>4 �</b> Vid till�mpningen av best�mmelserna om f�r�ldrapenningsf�rm�ner <br/>likst�lls med en f�r�lder f�ljande personer: </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. f�r�lders make som stadigvarande sammanbor med f�r�ldern,<br/>2. f�r�lders sambo,<br/>3. s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare som har v�rd om barnet, och<br/>4. blivande adoptivf�r�lder.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 �</b> N�r det g�ller tillf�llig f�r�ldrapenning likst�lls med en f�r�lder �ven <br/>familjehemsf�r�lder. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte i fall som avses i 13 kap. 8 och 9 ��. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>13 kap. <br/>31 a �</b> F�rs�kringskassan f�r besluta att en annan person som �r f�rs�krad <br/>f�r tillf�llig f�r�ldrapenning och som avst�r fr�n f�rv�rvsarbete ska f� r�tt <br/>till tillf�llig f�r�ldrapenning f�r att i st�llet f�r f�r�ldern v�rda ett barn som <br/>inte har fyllt tre �r. Som villkor f�r detta g�ller </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. att f�r�ldern p� grund av egen sjukdom eller smitta inte kan v�rda</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">barnet, </p> <p style="position:absolute;top:813px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. att f�r�ldern enligt 12 kap. 1416 �� har r�tt att sj�lv uppb�ra f�r�ldra-</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">penningen eller skulle ha haft r�tt att sj�lv uppb�ra f�r�ldrapenningen, och </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. att f�r�ldern inte bor tillsammans med n�gon som kan beviljas tillf�llig</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r�ldrapenning med st�d av best�mmelserna i 11 kap. 4 � 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r f�r�ldrapenningsf�rm�ner som</p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avser dagar f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1952 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 4 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i socialf�rs�kringsbalken

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 11 kap. 4 och 5 �� och 13 kap. 31 a �
socialf�rs�kringsbalken ska ha f�ljande lydelse.

11 kap.
4 �
Vid till�mpningen av best�mmelserna om f�r�ldrapenningsf�rm�ner
likst�lls med en f�r�lder f�ljande personer:

1. f�r�lders make som stadigvarande sammanbor med f�r�ldern,
2. f�r�lders sambo,
3. s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare som har v�rd om barnet, och
4. blivande adoptivf�r�lder.

5 � N�r det g�ller tillf�llig f�r�ldrapenning likst�lls med en f�r�lder �ven
familjehemsf�r�lder.

F�rsta stycket g�ller inte i fall som avses i 13 kap. 8 och 9 ��.

13 kap.
31 a �
F�rs�kringskassan f�r besluta att en annan person som �r f�rs�krad
f�r tillf�llig f�r�ldrapenning och som avst�r fr�n f�rv�rvsarbete ska f� r�tt
till tillf�llig f�r�ldrapenning f�r att i st�llet f�r f�r�ldern v�rda ett barn som
inte har fyllt tre �r. Som villkor f�r detta g�ller

1. att f�r�ldern p� grund av egen sjukdom eller smitta inte kan v�rda

barnet,

2. att f�r�ldern enligt 12 kap. 1416 �� har r�tt att sj�lv uppb�ra f�r�ldra-

penningen eller skulle ha haft r�tt att sj�lv uppb�ra f�r�ldrapenningen, och

3. att f�r�ldern inte bor tillsammans med n�gon som kan beviljas tillf�llig

f�r�ldrapenning med st�d av best�mmelserna i 11 kap. 4 � 1 eller 2.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r f�r�ldrapenningsf�rm�ner som

avser dagar f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48.

SFS

2018:1952

Publicerad
den

4 december 2018

;