SFS 2018:1953 Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

SFS2018-1953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:RRAJJK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:BOYRTQ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � f�r�ldraledighetslagen (1995:584) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>2 En arbetstagare har som f�r�lder r�tt till ledighet fr�n sin anst�llning <br/>enligt denna lag. I vissa fall har �ven en annan arbetstagare r�tt till ledighet. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">Med f�r�lder likst�lls f�ljande personer: <br/>1. f�r�lders make som stadigvarande sammanbor med f�r�ldern,<br/>2. f�r�lders sambo,<br/>3. s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare som har v�rd om barnet,<br/>4. den som efter socialn�mndens medgivande har tagit emot ett barn f�r</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">stadigvarande v�rd och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptiv-<br/>f�r�lder), och </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. den som har tagit emot ett barn f�r stadigvarande v�rd och fostran i ett</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">enskilt hem som inte tillh�r n�gon av barnets f�r�ldrar eller n�gon annan <br/>som har v�rdnaden om barnet (familjehemsf�r�lder). </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelser om f�rbud mot missgynnande behandling av arbetss�k-</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ande och arbetstagare finns i 16 �. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2018:1266. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1953 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 4 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�r�ldraledighetslagen (1995:584)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 1 � f�r�ldraledighetslagen (1995:584)
ska ha f�ljande lydelse.

1 �2 En arbetstagare har som f�r�lder r�tt till ledighet fr�n sin anst�llning
enligt denna lag. I vissa fall har �ven en annan arbetstagare r�tt till ledighet.

Med f�r�lder likst�lls f�ljande personer:
1. f�r�lders make som stadigvarande sammanbor med f�r�ldern,
2. f�r�lders sambo,
3. s�rskilt f�rordnad v�rdnadshavare som har v�rd om barnet,
4. den som efter socialn�mndens medgivande har tagit emot ett barn f�r

stadigvarande v�rd och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande adoptiv-
f�r�lder), och

5. den som har tagit emot ett barn f�r stadigvarande v�rd och fostran i ett

enskilt hem som inte tillh�r n�gon av barnets f�r�ldrar eller n�gon annan
som har v�rdnaden om barnet (familjehemsf�r�lder).

Best�mmelser om f�rbud mot missgynnande behandling av arbetss�k-

ande och arbetstagare finns i 16 �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:276, bet. 2018/19:SfU11, rskr. 2018/19:48.

2 Senaste lydelse 2018:1266.

SFS

2018:1953

Publicerad
den

4 december 2018

;