SFS 2018:1955 Förordning om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2019

SFS2018-1955.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för

år 20191

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas
på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma
balk ska vara 0,16 procent för år 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1182.

SFS

2018:1955

Publicerad
den

4 december 2018