SFS 2018:1963 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

SFS2018-1963.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:JOXXHW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ERIOPG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i utl�nningslagen (2005:716) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om utl�nningslagen (2005:716) </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 16 kap. 3 � ska lyda Sammans�ttningen i </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Migrations�verdomstolen, </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 16 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>16 kap. <br/>3 a �</b> Det som f�reskrivs i 12 � sjunde stycket lagen (1971:289) om all-<br/>m�nna f�rvaltningsdomstolar om att pr�vningstillst�nd i vissa fall f�r med-<br/>delas av en lagfaren ledamot, g�ller inte i Migrations�verdomstolen. </p> <p style="position:absolute;top:560px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019. </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">HEL�NE FRITZON </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft114">Johanna Johnsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2018:1963 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 4 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i utl�nningslagen (2005:716)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om utl�nningslagen (2005:716)

dels att rubriken n�rmast f�re 16 kap. 3 � ska lyda Sammans�ttningen i

Migrations�verdomstolen,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 16 kap. 3 a �, av f�ljande lydelse.

16 kap.
3 a �
Det som f�reskrivs i 12 � sjunde stycket lagen (1971:289) om all-
m�nna f�rvaltningsdomstolar om att pr�vningstillst�nd i vissa fall f�r med-
delas av en lagfaren ledamot, g�ller inte i Migrations�verdomstolen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2019.

P� regeringens v�gnar

HEL�NE FRITZON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40.

SFS

2018:1963

Publicerad
den

4 december 2018

;