SFS 2018:1977 Förordning om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film

SFS2018-1977.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till

film

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2016:989) om statsbidrag till
film ska ha följande lydelse.

16 § Statsbidrag enligt 15 § första stycket 1 får lämnas till ett landsting
eller en kommun med ansvar inom det regionala tillväxtarbetet, eller till
andra aktörer som på uppdrag av ett landsting eller en kommun med ansvar
inom det regionala tillväxtarbetet anordnar filmkulturell verksamhet, samt
till huvudmän inom skolväsendet.

Statsbidrag enligt 15 § första stycket 2 får lämnas till huvudmän för

regionala resurscentrum för film.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:1977

Publicerad
den

5 december 2018