SFS 2018:1978 Förordning om ränta på studielån för 2019

SFS2018-1978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på studielån för 20191

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket
studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,16 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1237.

SFS

2018:1978

Publicerad
den

5 december 2018