SFS 2018:1979 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2018-1979.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Törngren
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2018:1979

Publicerad
den

5 december 2018

background image

2

SFS

2018:1979

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Valmyndigheten

Valmyndighetens
författnings-
samling

VALFS

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådets
författnings-
samling

VRFS

Utnyttjas också
av Etikprövnings-
myndigheten

Åklagarmyndig-
heten

Åklagarmyndig-
hetens författ-
ningssamling

ÅFS

2 Senaste lydelse 2018:

1931.