SFS 2018:1981 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering

SFS2018-1981.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:HKNUCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:MHCDUZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om v�rdepapperisering </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Inledande best�mmelse <br/>1 �</b> Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allm�nt ramverk f�r v�rde-<br/>papperisering och om inr�ttande av ett s�rskilt ramverk f�r enkel, trans-<br/>parent och standardiserad v�rdepapperisering samt om �ndring av direktiven <br/>2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och f�rordningarna (EG) nr <br/>1060/2009 och (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Beh�rig myndighet <br/>2 �</b> Finansinspektionen �r beh�rig myndighet enligt EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Avgifter <br/>3 �</b> Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar enligt <br/>EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Vissa beslut <br/>4 �</b> Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut enligt artikel 28.1 andra <br/>stycket i EU-f�rordningen ska g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:846px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">PER BOLUND <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2018:1981 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft113">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 5 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning

om v�rdepapperisering

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Inledande best�mmelse
1 �
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allm�nt ramverk f�r v�rde-
papperisering och om inr�ttande av ett s�rskilt ramverk f�r enkel, trans-
parent och standardiserad v�rdepapperisering samt om �ndring av direktiven
2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och f�rordningarna (EG) nr
1060/2009 och (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-f�rordningen.

Beh�rig myndighet
2 �
Finansinspektionen �r beh�rig myndighet enligt EU-f�rordningen.

Avgifter
3 �
Finansinspektionen f�r ta ut avgifter f�r pr�vning av ans�kningar enligt
EU-f�rordningen.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna.

Vissa beslut
4 �
Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut enligt artikel 28.1 andra
stycket i EU-f�rordningen ska g�lla omedelbart.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

SFS

2018:1981

Publicerad
den

5 december 2018

;