SFS 2018:1982 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2018-1982.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ROLNNG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BQJQXM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 5 kap. 9 � f�rs�kringsr�relselagen <br/>(2010:2043) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>9 �</b>3 Ett f�rs�kringsf�retag f�r anv�nda en volatilitetsjusterad riskfri r�nte-<br/>struktur vid ber�kningen av de f�rs�kringstekniska avs�ttningarna. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Europeiska kommissionen har antagit en genomf�randeakt med st�d </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">av Solvens II-direktivet och denna g�ller f�r f�rs�kringsf�retaget, f�r <br/>f�retaget f�r volatilitetsjusteringen endast anv�nda de tekniska uppgifter <br/>som anges i den r�ttsakten. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Tord Gransbo <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1094px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/51/EU. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2015:700. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> 2018:1982 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft111"> 5 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i f�rs�kringsr�relselagen (2010:2043)

Utf�rdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 5 kap. 9 � f�rs�kringsr�relselagen
(2010:2043) ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
9 �
3 Ett f�rs�kringsf�retag f�r anv�nda en volatilitetsjusterad riskfri r�nte-
struktur vid ber�kningen av de f�rs�kringstekniska avs�ttningarna.

Om Europeiska kommissionen har antagit en genomf�randeakt med st�d

av Solvens II-direktivet och denna g�ller f�r f�rs�kringsf�retaget, f�r
f�retaget f�r volatilitetsjusteringen endast anv�nda de tekniska uppgifter
som anges i den r�ttsakten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:7, bet. 2018/19:FiU28, rskr. 2018/19:39.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om

upptagande och ut�vande av f�rs�krings- och �terf�rs�kringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen

enligt Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/51/EU.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS

2018:1982

Publicerad
den

5 december 2018

;