SFS 2018:1987 Förordning om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete

SFS2018-1987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt

tillväxtarbete

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete ska ha följande lydelse.

6 § Landstingen och Gotlands kommun har ansvaret för det regionala
tillväxtarbetet i sina respektive län.

I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar anges vilka uppgifter

som landstingen och Gotlands kommun har.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2018:1987

Publicerad
den

6 december 2018