SFS 2018:1990 Förordning om ränta på körkortslån för 2019

SFS2018-1990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på körkortslån för 20191

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på körkortslån enligt 19 § första stycket
förordningen (2018:1118) om körkortslån ska vara 1,74 procent för 2019.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2018:1119.

SFS

2018:1990

Publicerad
den

7 december 2018