SFS 2018:1990 Förordning om ränta på körkortslån för 2019

SFS2018-1990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:SSVTFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:XPKCXD+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om r�nta p� k�rkortsl�n f�r 2019</b>1<b> </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 november 2018 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Den r�nta som ska betalas p� k�rkortsl�n enligt 19 � f�rsta stycket <br/>f�rordningen (2018:1118) om k�rkortsl�n ska vara 1,74 procent f�r 2019. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.<br/>2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2019.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Catharina Nordlander <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste f�rordning i �mnet 2018:1119. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> 2018:1990 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft19"> 7 december 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om r�nta p� k�rkortsl�n f�r 20191

Utf�rdad den 29 november 2018

Regeringen f�reskriver f�ljande.

1 � Den r�nta som ska betalas p� k�rkortsl�n enligt 19 � f�rsta stycket
f�rordningen (2018:1118) om k�rkortsl�n ska vara 1,74 procent f�r 2019.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2019.
2. F�rordningen upph�r att g�lla vid utg�ngen av 2019.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste f�rordning i �mnet 2018:1119.

SFS

2018:1990

Publicerad
den

7 december 2018

;