SFS 2018:1991 Förordning om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2019

SFS2018-1991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och

vissa andra utlänningar för 20191

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning enligt 16 § första
stycket förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar ska vara 1,74 procent för 2019.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1267.

SFS

2018:1991

Publicerad
den

7 december 2018