SFS 2018:1992 Förordning om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS2018-1992.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ränta för år 2019 enligt 4 a § lagen (1997:484) om

dröjsmålsavgift1

Utfärdad den 29 november 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift ska
tas ut på fordringar som omfattas av den lagen och som har överlämnats för
indrivning ska vara 0,16 procent.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:1195.

SFS

2018:1992

Publicerad
den

11 december 2018