SFS 2018:2008 Förordning om ändring i förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

SFS2018-2008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1464) om ändring i

förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha
följande lydelse.

1.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 i fråga om 7 kap. 8 i

och 8 k §§ och i övrigt den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS

2018:2008

Publicerad
den

11 december 2018