SFS 2018:2017 Förordning om ändring i förordningen (1999:1312) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

SFS2018-2017.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1312) om system för

avveckling av förpliktelser på finansmarknaden

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1999:1312) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

1 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1999:1309) om system för
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden meddela föreskrifter om

1. vad en ansökan om godkännande av ett avvecklingssystem enligt 3 §

ska innehålla,

2. vad en ansökan om likställande av ett avvecklingssystem enligt 9 a §

ska innehålla, och

3. vilka upplysningar en administratör av ett godkänt eller likställt

avvecklingssystem ska lämna till Finansinspektionen enligt 14 a § och när
upplysningarna ska lämnas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2017

Publicerad
den

12 december 2018