SFS 2018:2023 Förordning om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

SFS2018-2023.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om skiktgränser för statlig inkomstskatt för

beskattningsåret 20191

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229)
den nedre skiktgränsen till 473 900 kronor och den övre skiktgränsen till
689 300 kronor för beskattningsåret 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2017:929.

SFS

2018:2023

Publicerad
den

12 december 2018