SFS 2018:2033 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2018-2033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.