SFS 2018:2042 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

SFS2018-2042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för

Försvarets radioanstalt

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2007:937) med instruktion för
Försvarets radioanstalt ska ha följande lydelse.

11 §1 Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för den verksamhet som
anges i 3, 3 a och 3 d §§ samt för drift av personalmatsal. Inkomsterna från
den avgiftsbelagda verksamheten disponeras av myndigheten.

Myndigheten får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om

avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1266.

SFS

2018:2042

Publicerad
den

13 december 2018