SFS 2018:2043 Förordning om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

SFS2018-2043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av Laponiaförordningen (2011:840)

Utfärdad den 6 december 2018

Regeringen föreskriver att Laponiaförordningen (2011:840), som gäller till
och med den 31 december 20181, ska fortsätta att gälla till och med den
31 december 2022.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningens giltighet senast förlängd 2016:1043.

SFS

2018:2043

Publicerad
den

17 december 2018