SFS 2018:2052 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS2018-2052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter

om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag1

Beslutade den 14 december 2018

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321) om
ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i lagen
(1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag ska höjas med 2 procent
från och med den 1 februari 2019.

F�RS�KRINGSKASSAN

MARIA HEMSTR�M-HEMMINGSSON

Mikael Westberg

1 Senaste författning i ämnet SFS 2017:1283.

SFS

2018:2052

Publicerad
den

19 december 2018