SFS 2018:2056 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

SFS2018-2056.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641)

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-
ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

SFS

2018:2056

Publicerad
den

21 december 2018

background image

2

SFS

2018:2056

Bilaga1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

64. stöd enligt presstödsförordningen
(1990:524) eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter, stöd enligt
förordningen (2016:137) om
utvecklingsstöd till tryckta allmänna
nyhetstidningar och stöd enligt
mediestödsförordningen (2018:2053)

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

1 Senaste lydelse 2018:1866.