SFS 2018:2062 Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

SFS2018-2062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2003:552) om företagshypotek1
ska ha följande lydelse.

5 §2 Expeditionsavgiften för bevis om inskrivningsåtgärd enligt denna för-
ordning är 570 kronor.

Användningen av företagsinteckningsregistret får vara avgiftsbelagd.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Magnus Hermansson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:1001.

2 Senaste lydelse 2007:26.

SFS

2018:2062

Publicerad
den

21 december 2018