SFS 2018:2071 Förordning om ändring i förordningen (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m.

SFS2018-2071.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:31) om statliga

myndigheters skjutvapen m.m.

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (1996:31) om statliga myndig-
heters skjutvapen m.m. ska ha följande lydelse.

18 §1 Försvarsmakten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning för Försvarets materielverk, Totalför-
svarets forskningsinstitut, Statens försvarshistoriska museer och Statens
maritima och transporthistoriska museer.

Polismyndigheten får meddela sådana föreskrifter som anges i första

stycket för andra statliga myndigheter än de som anges där. Föreskrifter som
rör Säkerhetspolisen ska meddelas i samråd med myndigheten. Innan Polis-
myndigheten meddelar föreskrifter som rör andra myndigheter ska den höra
dessa. I fråga om beredskapsvapen ska Polismyndigheten också höra
Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1219.

SFS

2018:2071

Publicerad
den

21 december 2018