SFS 2018:2073 Förordning om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion för Statens maritima museer

SFS2018-2073.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1198) med instruktion

för Statens maritima museer

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:1198) med
instruktion för Statens maritima museer samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning med instruktion för Statens maritima och

transporthistoriska museer

1 §1 Statens maritima och transporthistoriska museer ansvarar för statens
museer med maritim och transporthistorisk inriktning. Myndigheten har till
uppgift att bevara och utveckla kulturarvet inom dessa områden och att
bygga upp kunskaperna om det. Myndigheten ska verka för att dess
verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Sjöhistoriska museet, Marinmuseum, Vasamuseet

och Järnvägsmuseet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1262.

SFS

2018:2073

Publicerad
den

21 december 2018