SFS 2018:2078 Förordning om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik

SFS2018-2078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:214) om skatt på

kemikalier i viss elektronik

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2017:214) om skatt på
kemikalier i viss elektronik ska ha följande lydelse.

4 § Frågor om lagerhållare och registrerade mottagare prövas av Skatte-
verket.

Beslut om godkännande av lagerhållare och registrerade mottagare med-

delas efter särskild ansökan.

5 § Lagerhållare och registrerade mottagare ska anmäla till Skatteverket
om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om god-

kännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2078

Publicerad
den

21 december 2018