SFS 2018:2079 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2018-2079.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

14 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�15
eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (2017:425)
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1�2 §§ vapenlagen (1996:67)
eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen (2014:307) om straff för
penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av
1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen

(2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik eller lagen (2018:696)
om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi, och
5. registrerade mottagare enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:706.

SFS

2018:2079

Publicerad
den

21 december 2018