SFS 2018:2081 Förordning om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut

SFS2018-2081.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av

platser där valsedlar kan läggas ut

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver följande.

1 § För inköp av avskärmningar avsedda för platser där valsedlar kan
läggas ut i anslutning till eller i val- och röstningslokaler ska en kommun få
statsbidrag

1. med 2 000 kr för varje vallokal, och
2. med 2 000 kr för varje röstningslokal utan begränsat tillträde för förtids-

röstning.

2 § Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt 1 § 1 och betala ut
bidraget till kommunerna senast den 1 april 2019.

3 § En kommun som har rätt till bidrag enligt 1 § 2 ska senast den 15 mars
2019 anmäla till Valmyndigheten hur många röstningslokaler utan begränsat
tillträde som kommer att finnas i kommunen vid förtidsröstning i 2019 års
val till Europaparlamentet.

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget enligt första stycket och

betala ut bidraget senast den 1 april 2019.

4 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2018:

2081

Publicerad
den

21 december 2018