SFS 2018:2083 Förordning om ändring i förordningen (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

SFS2018-2083.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:2023) om skiktgränser

för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2018:2023) om skiktgränser för
statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019 ska utgå.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

SFS

2018:2083

Publicerad
den

21 december 2018