SFS 2018:2085 Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)

SFS2018-2085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.