SFS 2018:2087 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning

SFS2018-2087.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om

statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer,

dels ändring i samma förordning

Utfärdad den 20 december 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:840) om statsbidrag
för hälsofrämjande insatser riktade till romer

dels att förordningen, som gäller till utgången av 2018, ska fortsätta att

gälla till och med den 31 december 2019,

dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse.

3. Förordningen ska dock fortsätta att gälla i fråga om bidrag som har

beslutats före den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2018:2087

Publicerad
den

21 december 2018