SFS 2018:607 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

SFS2018-607.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om

försöksverksamhet med fjärrundervisning

Utfärdad den 17 maj 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (2015:481) om försöksverksamhet
med fjärrundervisning, som gäller till utgången av juni 2018, ska fortsätta
att gälla till och med den 30 juni 2019.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2018:607

Publicerad
den

31 maj 2018