SFS 2018:638 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

SFS2018-638.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 7 g § förordningen (1977:937) om allmänna

förvaltningsdomstolars behörighet m.m.1 ska ha följande lydelse.

7 g §2 Ett beslut av en länsstyrelse eller av Naturvårdsverket som

överklagas till en förvaltningsrätt ska tas upp av Förvaltningsrätten i Luleå

om beslutet gäller jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn. Detsamma

gäller beslut om att vid sådan jakt medge undantag från förbudet i 10 § andra

stycket jaktförordningen (1987:905) att använda vissa jaktmedel och

metoder.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON

Frida Göranson

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2

Senaste lydelse 2016:557.

SFS 2018:638

Publicerad

den 5 juni 2018