SFS 2018:660 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2018-660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha följande lydelse.

8 §2 På begäran av Säkerhetspolisen ska lämnas ut uppgifter som avses i

2 kap. 5 § 1–7 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogde-

myndighetens verksamhet, om uppgifterna avser en person som förekommer

i ett ärende om särskild personutredning enligt 3 kap. 17 § säkerhets-

skyddslagen (2018:585).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria Åhrling

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

2

Senaste lydelse 2006:790.

SFS 2018:660

Publicerad

den 7 juni 2018