SFS 2018:662 Förordning om ändring i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

SFS2018-662.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1244) om

konsekvensutredning vid regelgivning
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvens-

utredning vid regelgivning ska ha följande lydelse.

2 § Förordningen ska inte tillämpas på

1. föreskrifter som uteslutande rör verksamheten inom myndigheten,

2. föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten

enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191),

3. föreskrifter för utrikesförvaltningen, och

4. föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen

(2018:658) eller allmänna råd till den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Pontus Söderström

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:662

Publicerad

den 7 juni 2018