SFS 2018:664 Förordning om ändring i officersförordningen (2007:1268)

SFS2018-664.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i officersförordningen (2007:1268)
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 9 § officersförordningen (2007:1268) ska ha

följande lydelse.

9 § För att bli antagen till grundläggande officersutbildning inom

Försvarsmakten krävs att en sökande

1. är svensk medborgare,

2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total-

försvarsplikt eller annan motsvarande militär utbildning eller tjänstgöring,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säker-

hetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658),

och

4. uppfyller särskilda krav.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om sådan annan mot-

svarande militär utbildning eller tjänstgöring som avses i första stycket 2 och

de särskilda krav som en sökande ska uppfylla enligt första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:664

Publicerad

den 7 juni 2018