SFS 2018:697 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

SFS2018-697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid

import, m.m.
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1551) om frihet

från skatt vid import, m.m.

dels att 3 kap. 4 § och 4 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande lydelse.

3 kap.
4 §
2 Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt

med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för

import av

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram

röktobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

3. fyra liter vin, och

4. sexton liter starköl.

Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in

spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen

(2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra

in tobaksvaror i landet finns i 13 § tobakslagen (1993:581). En bestämmelse

om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare i landet finns i 19 § lagen (2017:425) om elektroniska

cigaretter och påfyllningsbehållare.

I denna lag förstås med

spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volym-

procent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa

nikotinhaltiga produkter,

andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2010:1627.

SFS 2018:697

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:697

10 § Vad som sägs i detta kapitel om cigaretter ska även gälla för e-vätskor

och andra nikotinhaltiga produkter. Då ska 0,1 milliliter e-vätska eller

1 gram andra nikotinhaltiga produkter anses motsvara en cigarett.

4 kap.
3 §
Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

262 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

81 kr/liter

vin

1 kr/liter

36 kr/liter

starköl

3 kr/liter

20 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

e-vätskor

320 kr/liter

3 300 kr/liter

andra nikotinhaltiga

produkter

390 kr/kg

1 225 kr/kg

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)