SFS 2018:702 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

SFS2018-702.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:JFQAMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:JFQAMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:JFQAMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:JFQAMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WIQEGL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JFQAMA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HJYSEP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:GDCIWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i tullagen (2016:253) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � tullagen (2016:253) ska ha </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>1 �</b>2 Best�mmelser om skyldighet att betala annan skatt �n tull vid import </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller inf�rsel till det svenska tullomr�det finns i </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:495px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">merv�rdesskattelagen (1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:515px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1994:1563) om tobaksskatt,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:535px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1994:1564) om alkoholskatt,</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:556px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1994:1776) om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:576px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss elektronik, och</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft16"></p> <p style="position:absolute;top:597px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatt som avses i f�rsta stycket ska fastst�llas och betalas enligt det</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rfarande som g�ller f�r tull, om inte n�got annat f�reskrivits. Om det i </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beskattningsunderlaget f�r s�dan skatt ska ing� tullv�rde, tull eller </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">motsvarande avgift som fastst�llts i annan valuta, ska s�dant underlag </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">omr�knas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen g�llde </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den dag d� tullv�rdet fastst�lldes. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Roger Ghiselli </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2016:1086. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:702 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i tullagen (2016:253)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 kap. 1 � tullagen (2016:253) ska ha

f�ljande lydelse.

2 kap.
1 �
2 Best�mmelser om skyldighet att betala annan skatt �n tull vid import

eller inf�rsel till det svenska tullomr�det finns ilagen (1972:266) om skatt p� annonser och reklam,merv�rdesskattelagen (1994:200),lagen (1994:1563) om tobaksskatt,lagen (1994:1564) om alkoholskatt,lagen (1994:1776) om skatt p� energi,lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss elektronik, ochlagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatt som avses i f�rsta stycket ska fastst�llas och betalas enligt det

f�rfarande som g�ller f�r tull, om inte n�got annat f�reskrivits. Om det i

beskattningsunderlaget f�r s�dan skatt ska ing� tullv�rde, tull eller

motsvarande avgift som fastst�llts i annan valuta, ska s�dant underlag

omr�knas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen g�llde

den dag d� tullv�rdet fastst�lldes.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2016:1086.

SFS 2018:702

Publicerad

den 8 juni 2018

;