SFS 2018:703 Lag om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2018-703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:NBMRWI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:YCZFUM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:NIGKFY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JCIMBG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:NJINYD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2017:1229) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(2017:405) om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>skattef�rfarandelagen (2011:1244) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 1 � skattef�rfarandelagen </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2011:1244) i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:1229) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (2017:405) om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skattef�rfarandelagen ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>7 kap. <br/>1 �</b> Skatteverket ska registrera </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som �r skyldig att betala arbetsgivaravgifter,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">undantag f�r den som �r skattskyldig bara p� grund av f�rv�rv av s�dana </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 � merv�rdesskattelagen har r�tt</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11 b13 �� samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. den som g�r s�dant unionsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen, </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. en utl�ndsk beskattningsbar person som �r etablerad i ett annat EU-land</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och har r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 13 �� merv�rdesskattelagen </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">utan att omfattas av 19 kap. 1 � samma lag och inte heller ska registreras </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt 3, 4 eller 5, </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. en beskattningsbar person som �r etablerad i Sverige och oms�tter</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tj�nster i ett annat EU-land som f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r i </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">det landet i enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system f�r </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">merv�rdesskatt, </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. den som �r skyldig att j�mka ing�ende merv�rdesskatt enligt 8 a kap.</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller 9 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen, </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">9. den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">10. den som �r skattskyldig enligt</p> <p style="position:absolute;top:1030px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) lagen (1972:820) om skatt p� spel,</p> <p style="position:absolute;top:1051px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,</p> <p style="position:absolute;top:1071px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/118:319. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:703 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:703</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">e) 10 eller 13 � eller 16 � f�rsta stycket eller 36 � 1 lagen (1994:1563) om</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tobaksskatt, </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">f) 9 eller 12 � eller 15 � f�rsta stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">g) 4 kap. 3 eller 6 � eller 9 � f�rsta stycket eller 12 � f�rsta stycket 1 eller</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">11 kap. 5 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt p� energi, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">h) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">i) lagen (1999:673) om skatt p� avfall,</p> <p style="position:absolute;top:212px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">j) lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:232px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">k) 8 � f�rsta stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">elektronik, </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">l) lagen (2017:1200) om skatt p� flygresor, eller</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">m) 6 � 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">produkter, </p> <p style="position:absolute;top:334px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">11. den som �r skyldig att anv�nda kassaregister enligt 39 kap. 46 ��,</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">12. den som enligt 39 kap. 11 b � �r skyldig att tillhandah�lla utrustning</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s� att en elektronisk personalliggare kan f�ras p� en byggarbetsplats, och </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">13. den som betalar ut ers�ttning som �r underlag f�r statlig</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">�lderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig �lderspensions-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">avgift. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om den som ska registreras enligt f�rsta stycket har en f�retr�dare enligt </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">5 kap., ska dock f�retr�daren registreras i st�llet. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">Maria �hrling </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft20">(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2017:1229) om �ndring i lagen

(2017:405) om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i

skattef�rfarandelagen (2011:1244)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 7 kap. 1 � skattef�rfarandelagen

(2011:1244) i st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2017:1229) om �ndring i

lagen (2017:405) om �ndring i lagen (2017:387) om �ndring i

skattef�rfarandelagen ska ha f�ljande lydelse.

7 kap.
1 �
Skatteverket ska registrera

1. den som �r skyldig att g�ra skatteavdrag,

2. den som �r skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3. den som �r skattskyldig enligt merv�rdesskattelagen (1994:200), med

undantag f�r den som �r skattskyldig bara p� grund av f�rv�rv av s�dana

varor som anges i 2 a kap. 3 � f�rsta stycket 1 och 2 samma lag,

4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 � merv�rdesskattelagen har r�tt

till �terbetalning av ing�ende merv�rdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och

11 b13 �� samma lag,

5. den som g�r s�dant unionsinternt f�rv�rv som �r undantaget fr�n

skatteplikt enligt 3 kap. 30 d � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen,

6. en utl�ndsk beskattningsbar person som �r etablerad i ett annat EU-land

och har r�tt till �terbetalning enligt 10 kap. 13 �� merv�rdesskattelagen

utan att omfattas av 19 kap. 1 � samma lag och inte heller ska registreras

enligt 3, 4 eller 5,

7. en beskattningsbar person som �r etablerad i Sverige och oms�tter

tj�nster i ett annat EU-land som f�rv�rvaren av tj�nsten �r skattskyldig f�r i

det landet i enlighet med till�mpningen av artikel 196 i r�dets direktiv

2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system f�r

merv�rdesskatt,

8. den som �r skyldig att j�mka ing�ende merv�rdesskatt enligt 8 a kap.

eller 9 kap. 913 �� merv�rdesskattelagen,

9. den som �r skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen

(1972:266) om skatt p� annonser och reklam,

10. den som �r skattskyldig enligt

a) lagen (1972:820) om skatt p� spel,

b) lagen (1984:410) om skatt p� bek�mpningsmedel,

c) lagen (1990:1427) om s�rskild premieskatt f�r grupplivf�rs�kring,

m.m.,

1

Prop. 2017/18:187, bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/118:319.

SFS 2018:703

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

2

SFS 2018:703

d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

e) 10 eller 13 � eller 16 � f�rsta stycket eller 36 � 1 lagen (1994:1563) om

tobaksskatt,

f) 9 eller 12 � eller 15 � f�rsta stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

g) 4 kap. 3 eller 6 � eller 9 � f�rsta stycket eller 12 � f�rsta stycket 1 eller

11 kap. 5 � f�rsta stycket 1, 2 eller 3 lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

h) lagen (1995:1667) om skatt p� naturgrus,

i) lagen (1999:673) om skatt p� avfall,

j) lagen (2007:460) om skatt p� trafikf�rs�kringspremie m.m.,

k) 8 � f�rsta stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt p� kemikalier i viss

elektronik,

l) lagen (2017:1200) om skatt p� flygresor, eller

m) 6 � 1 eller 2 b lagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga

produkter,

11. den som �r skyldig att anv�nda kassaregister enligt 39 kap. 46 ��,

12. den som enligt 39 kap. 11 b � �r skyldig att tillhandah�lla utrustning

s� att en elektronisk personalliggare kan f�ras p� en byggarbetsplats, och

13. den som betalar ut ers�ttning som �r underlag f�r statlig

�lderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig �lderspensions-

avgift.

Om den som ska registreras enligt f�rsta stycket har en f�retr�dare enligt

5 kap., ska dock f�retr�daren registreras i st�llet.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �hrling

(Finansdepartementet)

;