SFS 2018:705 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

SFS2018-705.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning

av mervärdesskatt och vissa punktskatter till

hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
Utfärdad den 31 maj 2018

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1994:224) om återbetalning av

mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska

beskickningar m.fl. ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning gäller vid återbetalning av skatt enligt

1. 31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. 31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4. 10 kap. 5�8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

5. 64 kap. 6 § skatteförfarandelagen (2011:1244), och

6. 15 § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:1448.

SFS 2018:705

Publicerad

den 8 juni 2018