SFS 2018:705 Förordning om ändring i förordningen (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

SFS2018-705.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:QIXNXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:MCUPTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:MCUPTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:MCUPTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:QIXNXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:QIXNXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:QIXNXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:MCUPTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:GHXWFB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:QIXNXC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:VGKIHX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:MCUPTK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1994:224) om �terbetalning </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av merv�rdesskatt och vissa punktskatter till </b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>hj�lporganisationer, utl�ndska beskickningar m.fl. <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1994:224) om �terbetalning av </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">merv�rdesskatt och vissa punktskatter till hj�lporganisationer, utl�ndska </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beskickningar m.fl. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1 �</b>1 Denna f�rordning g�ller vid �terbetalning av skatt enligt </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 31 d � lagen (1994:1564) om alkoholskatt,</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 9 kap. 1 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi,</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 10 kap. 58 �� merv�rdesskattelagen (1994:200),</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 64 kap. 6 � skattef�rfarandelagen (2011:1244), och</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 15 � lagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Jan Larsson </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Senaste lydelse 2011:1448. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:705 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1994:224) om �terbetalning

av merv�rdesskatt och vissa punktskatter till

hj�lporganisationer, utl�ndska beskickningar m.fl.
Utf�rdad den 31 maj 2018

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1994:224) om �terbetalning av

merv�rdesskatt och vissa punktskatter till hj�lporganisationer, utl�ndska

beskickningar m.fl. ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Denna f�rordning g�ller vid �terbetalning av skatt enligt

1. 31 d � lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

2. 31 d � lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

3. 9 kap. 1 � lagen (1994:1776) om skatt p� energi,

4. 10 kap. 58 �� merv�rdesskattelagen (1994:200),

5. 64 kap. 6 � skattef�rfarandelagen (2011:1244), och

6. 15 � lagen (2018:696) om skatt p� vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:1448.

SFS 2018:705

Publicerad

den 8 juni 2018

;